En bildsida med djur i frihet men också i hägn

Klicka på bilden under artnamnet och du kommer till en bildsida

Vit älg

Björn

Rådjur

Rödräv

Kronhjort

Dovhjort

Hare

Grävling

Vildsvin

Lodjur

Mink

Amurleopard

 Ekorre

 Bäver

 Knubbsäl

Ren

Älg

Ormar

Vanlig groda

Jordekorre

Järv

Varg

Tiger

 Sniglar

En bildsida med visent, europas bison

Ödlor på Aruba
Leguaner och landkrabbor på Guadeloupe

Djurbildsidan är uppdaterad den 1 januari  2019