Sjöritsälven i Munkedal

En morgon utanför Sjöritsälvens mynning i Färlevfjorden

 

Bäver fotad i bäck vid Trynebacka, Munkedal. Bilderna är scannade från dia.

Denna bäver är fotad i samma bäck något år senare när fördämningen flyttats lite uppströms.