Knubbsäl i Färlevfjorden vid Sjöritsälvens mynning

En gammal knubbsäl vilar på grundet glasmästaren i Halsefjorden mellan Stenungsund och Orust

Gråsälar Öland södra udde.

Knubbsäl i Bohuslän

Ung knubbsäl, Nidingen, Halland

Knubbsäl i Färlevfjorden, den nordöstliga delen av Gullmarsfjorden

Ung knubbsäl i Sotekanalen, Bohuslän

Vinterbild från södra Öland