"Som blågrå dyning bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand.
Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland"

Så inleder Evert Taube sin hyllning till Bohuslän. Här är några av mina bilder från Bohusläns skärgård.

0194 0420 0428 0446 0453 0456 0458 0459
0467 0468 0570 0571 0572 0573 0575 0577
0579 0580 0583 0587 0589 0590 0592 1374
2636 4417 5720 5746 5748 5755 5757 5933